František Korbel získal za Pražské stavební předpisy cenu za Výjimečný počin v oblasti architektury

František Korbel, dlouholetý legislativní náměstek několika ministrů spravedlnosti, člen Legislativní rady vlády a stávající partner a společník největší česko-slovenské advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, získal jako člen autorského kolektivu ocenění v prvním ročníku soutěže České ceny za architekturu za Výjimečný počin v oblasti architektury za rok 2016. Pořadatel soutěže, Česká komora architektů, a její odborná porota ocenila novou právní úpravu, tzv. Pražské stavební předpisy, jakožto mimořádný pokus o významné zkvalitnění výstavby a veřejného prostoru v hlavním městě.

alt„Pražské stavební předpisy představují komplexní soubor urbanistických a architektonických zásad, jež mají v hlavním městě regulovat veškerou výstavbu a plánování po vzoru Vídně nebo Berlína, tedy měst s nejvyšším indexem kvality života. Velice nás těší, že novou právní úpravu vnímá odborná veřejnost jako moderní urbanistické řešení, které má pomoci k tomu, aby Praha do budoucna patřila mezi moderní evropské metropole,“ říká k ocenění autorského kolektivu František Korbel. Kromě něj se na přípravě a přijetí dokumentu podíleli architekti Pavel Hnilička, Filip Tittl a David Tichý, stavební inženýrka Renata Králová-Pintová a právnička Eva Faltusová.

Pražské stavební předpisy schválila 27. května 2016 Rada hlavního města Prahy a 1. srpna 2016 vstoupily v účinnost jako Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze. Cílem nové právní úpravy je zajistit vyvážený rozvoj Prahy, stanovit požadavky na úroveň nově budovaných domů, podpořit rozvoj ekologicky šetrné dopravy, přispět ke kvalitě služeb pro občany a dbát na ochranu životního prostředí.     

 
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup