Evropští právní experti pro rok 2008

Zpráva "European Legal Experts 2008" společnosti Legal Business označila společníky advokátní kanceláře Havel & Holásek jako evropské právní experty pro Českou republiku v následujících oblastech:

  • Bankovní a finanční právo – Josef Otčenášek
  • Obchodní právo, právo obchodních společností a M&A – Jaroslav Havel, Daniel Zejda
  • Zastupování v soudních sporech a rozhodčích řízeních – Marek Vojáček
  • IP, IT a telekomunikace – Robert Nešpůrek
  • Právo nemovitostí – Jan Holásek, Michael Mullen
 
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup