Advokátní kancelář Havel & Holásek získala dvě ocenění v soutěži Právník roku pro rok 2007

V celojustiční soutěži Právník roku pořádané společností EPRAVO.CZ, a.s. a Českou advokátní komorou pro rok 2007 získali právníci advokátní kanceláře Havel & Holásek dvě ocenění, a to v kategorii Právník roku 2007 v oblasti finančního a bankovního práva a v kategorii Talent roku. Právníkem roku 2007 v oblasti finančního a bankovního práva se stal Jaroslav Havel a Talentem roku Petr Opluštil. Výsledky soutěže o nejlepšího právníka roku byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru v pátek 25. ledna 2008 v brněnském Bobycentru.

Právník roku 2007 pro oblast finančního a bankovního práva

V kategorii Právník roku 2007 pro oblast finančního a bankovního práva zvítězil JUDr. Jaroslav Havel, řídící společník advokátní kanceláře Havel & Holásek. Ocenění v kategorii Právníka roku 2007 pro oblast finančního a bankovního práva se Jaroslavu Havlovi dostalo zejména za právní služby v unikátním projektu poradenství italské finanční skupině Generali při spojení s Českou pojišťovnou, za vedení dalších významných transakcí v bankovním a finančním sektoru a za jeho osobní přínos a přínos advokátní kanceláře Havel & Holásek v oblasti investic soukromého a rizikového kapitálu. Jaroslav Havel patří mezi přední české právní odborníky. Prestižní mezinárodních ratingové publikace jako je PLC Cross Border, European Legal 500, IFRL 1000 či European Legal Experts 2007 jej řadí mezi doporučované české právní experty v oblastech fúzí a akvizic, obchodního práva a práva obchodních společností, bankovnictví a finančního práva, restrukturalizací a konkurzního práva.

Talent roku

V kategorii Talent roku vypisované pro začínající právníky do 33 let věku zvítězil advokátní koncipient z advokátní kanceláře Havel & Holásek Mgr. Petr Opluštil, který v kanceláři působí od roku 2006. Petr Opluštil se ve své odborné praxi zaměřuje především na problematiku regenerace brownfields, projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru a problematiku veřejných podpor, zejména strukturálních fondů a investičních pobídek. Součástí nominačních kritérií pro kategorii Talent roku bylo zpracování soutěžní práce. Petr Opluštil v rámci soutěže předložil práci analyzující princip „znečišťovatel platí“ ve vztahu k regeneraci brownfieldových areálů. Předložená soutěžní analýza se soustředila především na tři hlavní okruhy, a to na právní definici odpovědné osoby za poškození životního prostředí dle českého právního řádu, za jakých podmínek dochází k přechodu povinností k nápravě poškození životního prostředí na jinou osobu a ve kterých případech dochází k zániku povinnosti k nápravě poškození životního prostředí odpovědných osob.

Havel & Holásek v roce 2007

Jaroslav Havel spolu se svými společníky vybudovali za pouhých sedm let jednu z největších, mezinárodně nejrenomovanějších a nejmodernějších advokátních kanceláří na českém právním trhu. Vybudovali jeden z největších pracovních týmů vysoce kvalifikovaných právníků pro oblast fúzí, akvizic a prodejů podniků a jejich financování na českém trhu (čítající k lednu 2008 29 právníků). V roce 2007 zlepšila advokátní kancelář Havel & Holásek své hodnocení ve všech významných mezinárodních žebříčcích, rozšířila své řady o desítky nových klientů, právní tým kanceláře se rozšířil o 20 nových členů a celkový počet zaměstnanců, včetně studentů právnických fakult vzrostl řádově o dalších 20 osob.

Soutěž Právník roku 2007

Soutěže Právník roku, která je určena pro všechny právnické profese, se mohl v příslušné kategorii zúčastnit každý právník, který v oblasti svého působení dosáhl mimořádných výsledků. Nominace kandidátů probíhala od května do poloviny prosince 2007. O vítězích soutěže rozhodovala odborná porota, pouze v kategorii Právník roku volený laickou veřejností o výsledcích rozhodla hlasováním laická veřejnost. Pro rok 2007 bylo vyhlášeno sedm tradičních soutěžních kategorií Právníka roku, a to pro oblast občanského práva, obchodního práva, rodinného práva, veřejného práva, trestního práva, práva duševního vlastnictví a občanská a lidská práva. Dále byly vyhlášeny tři stálé kategorie Talent roku, Právník roku volený laickou veřejností a Právnická síň slávy a zvláštní kategorie Právník roku pro oblast bankovního a finančních práva. Soutěž Právník roku je ojedinělou akcí svého druhu pořádanou v České republice. Více informací o této soutěži najdete na www.pravnikroku.cz.

 
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup