Vymáhání pohledávek ve spolupráci s inkasní agenturou Cash Collectors

Vymáhání pohledávek

Naše kancelář prostřednictvím specializovaného týmu pro vymáhání pohledávek a v úzké spolupráci se spřízněnou inkasní agenturou Cash Collectors CZ poskytuje klientům komplexní služby v oblasti správy a vymáhání pohledávek. Díky unikátnímu propojení jedné z největších advokátních kanceláří a profesionální inkasní agentury disponujeme dostatečnými právními a technickými znalostmi, zkušenostmi a dalšími zdroji k rychlému a maximálně efektivnímu řešení všech problémů, které v souvislosti se správou pohledávek a jejich vymáháním mohou vzniknout. Prostřednictvím specializovaných týmů na pobočkách v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě poskytujeme klientům komplexní služby mimosoudního i soudního vymáhání, které jsou vždy přizpůsobeny charakteristikám konkrétního portfolia pohledávek a specifickým požadavkům klientů.

Ve spojení s inkasní agenturou Cash Collectors CZ společně představujeme jeden z největších subjektů poskytujících komplexní právní i administrativní služby v oblasti správy a vymáhání pohledávek na českém trhu. V této oblasti zajišťujeme klientům dlouhodobě zejména níže uvedené činnosti:

  • komunikace s dlužníky prostřednictvím specializovaného call centra
  • příprava a administrace výzev k úhradě
  • mimosoudní vymáhání pohledávek prostřednictvím terénních pracovníků
  • prověření majetkové situace dlužníka a souvisejících osobních a obchodních vztahů
  • sepisování exekutorských zápisů s přímou vykonatelností po celém území ČR
  • zahájení a vedení soudních, případně rozhodčích řízení vedoucích k pravomocnému přiznání nároku klienta
  • zastupování klientů na ústních soudních jednáních
  • nařizování a vedení exekucí efektivním způsobem ve spolupráci s renomovanými exekutorskými úřady
  • odkupy portfolií pohledávek

Ve spolupráci s našimi obchodními partnery, kterými jsou největší renomované exekutorské úřady i terénní a bezpečnostní agentury, zajišťujeme efektivní vymáhání v rutinních případech rozsáhlých portfolií i špičkový právní servis v případech právně či skutkově komplikovaných pohledávek a sporů jak v České republice, tak v zahraničí.

 
Klíčové kontakty
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup