Trestní právo

Naše kancelář poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti trestního práva, a to jak ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických osob včetně criminal compliance, tak i pro fyzické osoby. Tyto právní služby zajišťujeme v rámci exkluzivní spolupráce s advokátní kanceláří SEIFERT A PARTNEŘI vedenou předním českým obhájcem a specialistou na trestní právo Filipem Seifertem.

Zajišťujeme komplexní právní poradenství v oblasti trestního práva, zejména:

  • komplexní criminal compliance na míru klientovi v souladu s požadavky zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (příprava criminal compliance programů, implementace, školení, vyhodnocování atd.) s akcentem na individuální prostředí a požadavky klienta
  • revizi stávajících criminal compliance, protikorupčních řádů, risk management manuálů, etických kodexů či jiných interních předpisů podle aktuálního vývoje legislativy, judikatury a požadavků criminal compliance
  • právní konzultace při obchodní či soukromé činnosti s ohledem na trestně právní problematiku
  • přípravu trestního oznámení a zastupování poškozeného v trestním řízení
  • právní pomoc při úkonech trestního řízení (například při podání vysvětlení, výslechu svědka, žádosti policejního orgánu o poskytnutí součinnosti, domovní prohlídce či prohlídce jiných prostor a pozemků, zajištění věcí atd.)
  • obhajobu fyzických i právnických osob v trestním řízení ve všech stádiích (v přípravném řízení zahrnujícím prověřování a vyšetřování a v řízení před soudem zahrnujícím předběžné projednání obžaloby, v hlavním líčení, v řízení o opravných prostředcích a vykonávacím řízení)

Komplexní criminal compliance

Criminal compliance je ucelený systém interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní jednání. Criminal compliance je součástí firemní kultury a může být efektivním nástrojem pro eliminaci vzniku trestněprávní odpovědnosti právnické osoby. Právnická osoba může být trestně odpovědná, proti právnické osobě může být vedeno trestní řízení a právnické osobě může být uložen trest a ochranné opatření. Například trest zrušení právnické osoby, peněžitý trest až do výše téměř 1.5 miliardy Kč, zákaz plnění veřejných zakázek či uveřejnění rozsudku. Odsouzení právnické osoby je vedeno ve veřejné evidenci (Rejstřík trestů právnických osob). 

alt

Kontaktní osoby

JUDr. Filip Seifert, MBA

Filip Seifert má dlouholetou právní praxi v oblasti trestního práva. Působil jako justiční čekatel Městského soudu v Praze a složil odbornou justiční zkoušku pro výkon funkce soudce České republiky. Od roku 2005 působí jako advokát. Před založením vlastní kanceláře SEIFERT A PARTNEŘI pracoval přes 10 let v renomované české advokátní kanceláři na pozici senior advokáta a později partnera. Má rozsáhlé zkušenosti v oboru trestního práva včetně trestní odpovědnosti právnických osob, v této oblasti publikuje a přednáší. Je zakládajícím členem Unie obhájců České republiky a členem jejího prezidia. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde na katedře trestního práva absolvoval i rigorózní zkoušku. Rovněž absolvoval studium Master of Business Administration (MBA Senior Executive) validovaný The Nottingham Trent University ve Velké Británii. Mluví plynně anglicky.

 
Klíčové kontakty
Partneři
Právníci
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup