Sportovní právo

Sportovní právo

Klientům poskytujeme komplexní právní služby v oblasti sportovního práva, a to prostřednictvím specializovaného týmu čtyř právníků včetně dvou partnerů kanceláře. Jedinečnost tohoto týmu v rámci českého právního prostředí spočívá především v kombinaci různých právních expertíz, procesních zkušeností a znalostí sportovní i daňové problematiky.

Členové týmu jsou schopni poskytnout nejen specializované poradenství ohledně fungování, působnosti a struktury sportovních asociací anebo klubů, ale i komplexní poradenství pro sportovce (poradenství během dojednávání podmínek při uzavírání smluv i při efektivním daňovém plánování a strukturování celosvětových příjmů).

Právní služby v oblasti sportovního práva také zahrnují oblasti sporné agendy, kde naši advokáti zastupují sportovní asociace i sportovce při jednáních o sporech ohledně rozhodnutí orgánů sportovních asociací, orgánů státní správy či soudů.

Poradenství zahrnuje také problematiku organizace významných sportovních akcí a řešení následných sporů souvisejících s těmito vrcholnými sportovními akcemi.

V oblasti sportovního práva velmi intenzivně spolupracujeme s předními agenturami, které se věnují sportovnímu managementu a marketingu, a zabývá se také právními a daňovými otázkami sponzoringu. Kancelář též zastupuje celou řadu klientů, kteří jsou výrobci anebo distributoři sportovního oblečení, výživy nebo vybavení všeho druhu.

 
Klíčové kontakty
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup