Zastupování v soudních, správních a rozhodčích řízeních

soudni spravni a rozhodci rizeni

Poskytujeme komplexní právní služby v rámci vnitrostátní i mezinárodní arbitráže a civilního a správního řízení, včetně daňových sporů. Naše praxe sporné agendy zahrnuje všechny aspekty od počátečního stádia sporu, v němž analyzujeme fakta a zásadní právní otázky, přes plánování vedení sporu včetně procesní taktiky, po skutečné zastupování před rozhodčími či soudními orgány. Naše praxe sporné agendy je rovněž zaměřena na zajištění předběžných opatření, jakož i na započetí a provedení exekuce; mezi nesporné výhody naší praxe patří skutečnost, že v oblasti exekucí jsme zahájili trvalou spolupráci s největšími exekutorskými úřady v České republice a jsme tak schopni využívat i nadstandardní know-how v této specializaci.

Naši právníci se zúčastnili, kromě zastupování v občanskoprávních a obchodních sporech, také řady řízení před finančními úřady a regulatorními orgány v oblastech bankovnictví a kapitálových trhů, hospodářské soutěže, telekomunikací, energetiky a duševního vlastnictví. Naši právníci byli rovněž jmenováni rozhodci v rozhodčích řízeních, včetně řízení vedených podle pravidel ICC.

Někteří z partnerů jsou rovněž stálými rozhodci u Rozhodčího soudu při Agrární a Hospodářské komoře České republiky a dalších renomovaných rozhodčích soudů. Díky možnosti rozsáhlé specializace v rámci kanceláře a přítomnosti odborníků se zkušenostmi z předních evropských institucí se právníci naší kanceláře mohou věnovat rovněž poradenství a zastupování ve sporech s mezinárodním prvkem.

 
Klíčové kontakty
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup