Smluvní právo

Naši klienti čelí při svém obchodování každý den složitým a komplexním výzvám a jejich rozhodování kromě jiného vyžaduje i důkladnou znalost všech souvisejících právních aspektů. Klienti tak mohou využívat našeho inovativního právnického know-how i rozsáhlých a různorodých zkušeností získaných prakticky již ve všech oblastech podnikání.
 
Naše kancelář pravidelně spolupracuje na případech s mezinárodním prvkem, při přeshraničních obchodních transakcích či v extrateritoriálních a multijurisdikčních záležitostech a sporech. Naše expertíza zahrnuje aplikaci práva EU, zejména v souvislosti se základními svobodami a vnitřním trhem. Stranou nezůstává ani posuzování a zohledňování soutěžně-právních a dalších regulatorních aspektů soukromo-právních vztahů. Kancelář investuje též značné úsilí do včasné přípravy právníků na očekávané zásadní změny české legislativy v souvislosti s rekodifikací soukromého práva.
 
Naše služby nejčastěji zahrnují:
  • kupní a distribuční smlouvy 
  • smlouvy o dílo či o dodávkách technologií 
  • přípravu smluvní dokumentace k rozsáhlým projektům
  • záruky, servisní smlouvy, smlouvy o zpětné koupi či o zajištění vzdělávání prodejců a zákazníků
  • leasingové smlouvy
  • outsourcing, franchising, smlouvy z oblasti duševního vlastnictví a informačních technologií, jakož i cenných papírů a financí
 
 
Klíčové kontakty
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup