Privátní klienti

Privátní klienti

Za jednu ze stěžejních oblastí služeb považujeme komplexní poradenství poskytované vymezenému okruhu nejvýznamnějších klientů – fyzických osob, proto jsme za účelem poskytování právních služeb nejvyšší kvality pro tuto velmi specifickou klientskou skupinu vytvořili specializovaný tým nejzkušenějších právníků z klíčových právních oblastí pod vedením partnerů Jaroslava Havla, Marka Lošana a Davida Neveselého.

Členové tohoto týmu mají vždy dostatečnou časovou kapacitu se spolupráci věnovat s maximálním úsilím. Za prioritu v rámci našich služeb považují vedle absolutní diskrétnosti i srozumitelnost a jednoznačnost našich doporučení a samozřejmě i rychlost dodání zpracovaných výstupů.

Znalosti, dlouholeté zkušenosti a vysoká úroveň specializace a odbornosti našich právníků umožňují poskytovat uvedené skupině klientů nejen komplexní právní poradenství ve všech hlavních právních oblastech, ale též zajistit specializované a nadstandardní poradenské i organizační služby v oblasti správy osobního a rodinného majetku, investic, rodinného práva, práva dědického a zastupování ve sporech, arbitrážích či jiných typech řízení (včetně řízení trestních, správních – přestupky, dopravní nehody).

V souvislosti s optimalizací osobních příjmů do této skupiny zařazených klientů zabezpečujeme ve spolupráci se svými partnery rovněž komplexní právně-daňové poradenství včetně právně-daňového strukturování klienty realizovaných transakcí, a to včetně případných souvisejících mezinárodních dopadů. Současně prostřednictvím vlastního specializovaného týmu odborníků a spolupracujících partnerů nabízíme také komplexní poradenství v oblasti mezigeneračního transferu kapitálu.

Mezi typické služby pro klienty z oblasti Private Clients Practice patří zejména:

  • právní a související daňové poradenství při správě majetku (včetně poradenství v oblasti strukturování a správy mezinárodních struktur, nadací, trustů apod.);
  • komplexní poradenství v oblasti soukromých investic (účasti na společnostech, investiční a dluhové cenné papíry, české i zahraniční nemovitosti, dopravní prostředky, umělecká díla atd.);
  • strukturování prodejů a investic se zaměřením na daňovou optimální strategii exitu;
  • oblast odpovědnosti za škodu (dopravní nehody, poškození majetku, škody na zdraví způsobené výkonem sportovní činnosti, výkonem lékařského povolání atd.);
  • oblast správního práva (zastupování a podpora v rámci správních řízení, zejména řízení přestupkového - dopravní přestupky, rušení nočního klidu, přestupky v oblasti daní atd.);
  • oblast rodinného práva (příprava předmanželských smluv, zúžení společného jmění manželů, zastupování v řízení o rozvodu manželství apod.);
  • oblast mezigeneračního transferu kapitálu, včetně oblasti dědického práva (zastupování v dědickém řízení, problematika závětí apod.);
  • oblast trestního práva včetně trestního práva daňového;
  • oblast řešení sporů (zastupování v jakýchkoli řízeních před soudy či arbitrážními institucemi).

 

 

 
Klíčové kontakty
Odborné články
více ...
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup