Ochrana průmyslového vlastnictví, boj proti padělkům, nedovoleným napodobeninám a paralelním dovozům

alt

Naše kancelář má dlouholeté zkušenosti s ochranou a vymáháním práv duševního vlastnictví, a to jak v oblasti boje proti padělkům a nedovoleným napodobeninám, tak v oblasti poskytování ochrany před tzv. paralelními dovozy ze třetích zemí. Náš specializovaný právní tým je vždy ve spolupráci s klientem a jeho individuálními potřebami připraven navrhnout konkrétní kroky, prostřednictvím kterých zkušení právníci kanceláře klientovi poskytnou plnou podporu v boji proti nežádoucím jednáním. V této souvislosti poskytujeme zejména následující služby:

 • aktivní monitoring trhu, zejména tržnic a stánkového prodeje, obchodních řetězců a dalších obchodů, a to na přání klienta nebo v rámci prevence
 • aktivní monitoring internetuve spolupráci s odborem internetové kriminality celní správy
 • zajišťování padělků a nedovolených napodobeninve všech segmentech jejich prodeje či distribuce ve spolupráci s celními orgány
 • podání žádosti o přijetí opatření na vnitrostátním trhu
 • zajištění podání žádosti o přijetí opatření při dovozu zboží do EU
 • zajištění likvidace nedovolených napodobenin a padělků prostřednictvím celní správy, o které je vyhotoven protokol a ze které jsou pořízeny fotografie
 • zajištění poskytnutí informací ze strany porušovatelů, mimo jiné, o prodejcích a dovozcích zboží
 • zasílání kvalifikovaných (předsoudních) výzev k upuštění od protiprávního jednání
 • podání žalob a žádostí o vydání předběžného opatření za účelem omezení potenciální možnosti s padělky dále nakládat, včetně zajištění skutkového stavu ve spolupráci např. s notářem
 • uzavírání dohod s porušovateli, popř.zajištění souhlasu porušovatele se zničením zboží
 • zpracovávání odborných posouzení pro správní orgán a kontaktování osob porušujících průmyslová práva
 • poradenství při podání trestního oznámení a při trestním stíhání osob porušujících průmyslová práva pro trestný čin porušování průmyslových práv či práv k ochranné známce
 • asistence Policii ČR při trestním stíhání osob porušujících průmyslová práva pro trestný čin porušování průmyslových práv či práv k ochranné známce včetně uzavírání dohod o náhradě škody

Naše kancelář má dlouholeté zkušenosti s celními orgány a Českou obchodní inspekcí a jak při dovozu padělků, tak při kontrole na vnitřním trhu spolupracuje s příslušnými úřady či příslušníky mobilního dohledu, kteří monitorují porušování práv průmyslového vlastnictví přímo v terénu. Specializovaný tým advokátní kanceláře rovněž spolupracuje s Generálním ředitelstvím cel a jeho právním odborem, stejně jako s odborem internetové kriminality celní správy, který provádí monitoring Internetu ve vztahu ke zboží, které porušuje průmyslová práva. Pro kontrolní orgány rovněž pořádáme pravidelná školení.

 
Právníci
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2018 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup