Ruská klientela

V roce 2007 byla založena specializovaná ruská poradenská skupina, jejíž členové poskytují služby se zvláštním zaměřením na české podnikatelské subjekty vstupující na ruský, ukrajinský či běloruský trh, či na trhy dalších zemí bývalého Sovětského svazu nebo na subjekty již působící na tomto trhu. Služby jsou poskytovány mj. i v ruském a ukrajinském jazyce.

Tento specializovaný tým je v současné době tvořen pěti právníky a vedený partnery kanceláře Jaroslavem Havlem a Markem Lošanem. Specializace jednotlivých členů umožňuje týmu poskytnout klientovi komplexní spektrum služeb ve všech právních oblastech, které naše advokátní kancelář pokrývá.

Všichni členové ruské poradenské skupiny samozřejmě ovládají kromě ruského a českého jazyka i angličtinu, která je klíčovým jazykem v oblasti obchodního práva a mezinárodních transakcí. V důsledku toho je možné paralelně využívat jazykové kombinace k maximálnímu prospěchu klienta, zejména s ohledem na interní potřeby klienta, efektivnost v konkrétním případě a časovou flexibilitu. Naše advokátní kancelář má v současné době cca 10 rusky hovořících klientů a v posledních letech pravidelně působí také jako preferovaný místní právní poradce pro přední ruské advokátní kanceláře.

 
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup