SPOLUPRÁCE A STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

Partneři naší advokátní kanceláře si uvědomují, že vzhledem k rozsáhlým a rychle probíhajícím změnám v globální ekonomice a technickému rozvoji by bylo i pro vedoucí nezávislou českou-slovenskou advokátní kancelář působící bez adekvátní technické a informační podpory nadnárodní právní firmy obtížné účinně konkurovat při nejvýznamnějších transakcích realizovaných v České či Slovenské republice. Aby zvýšila svou konkurenceschopnost a zajistila mezinárodní charakter a standard kvality svých právních služeb, kancelář úzce spolupracuje na mezinárodních projektech s řadou předních mezinárodních a zahraničních právnických firem působících ve Spojených státech amerických, Velké Británii, Kanadě, Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Rakousku, zemích Beneluxu a dalších nejvýznamnějších zemích Evropy, Asie a Severní a Jižní Ameriky, avšak bez exkluzivní spolupráce s kteroukoliv z nich.

Naše kancelář rovněž dlouhodobě úzce spolupracuje s předními českými, slovenskými i mezinárodními společnostmi poskytujícími manažerské, ekonomické, technické nebo ekologické poradenství či poradenství v oblasti lidských zdrojů, pojištění anebo public relations. Společně s našimi znalostmi českého právního a podnikatelského prostředí vytváří tato spolupráce všechny předpoklady pro to, abychom mohli kvalitně poskytovat poradenství, a to ve všech oblastech podnikatelské činnosti našich klientů.

Výše uvedené formy spolupráce spolu s rozsáhlými a podrobnými znalostmi českého práva a znalostí místního a regionálního podnikatelského prostředí umožňují naší kanceláři poskytovat komplexní právní a případně i daňové a obchodní poradenství nejvyšší kvality ve všech oblastech podnikatelské činnosti klienta včetně poradenství v oblasti fúzí a akvizic, bankovních a finančních služeb, kapitálového trhu, nemovitostí, práva Evropské unie, práva mezinárodního obchodu, práva duševního vlastnictví, jakož i v oblasti běžného řízení a správy obchodních společností.

 

 
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup