Kontakt
Tato adresa je chráněna před spamboty, musíte povolit Javascript abyste ji viděli.


doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

Of Counsel

JUDr. Milan Hulmák Ph.D. působí v naší advokátní kanceláři od roku 2012 na pozici Of Counsel.

Absolvoval Fakultu právnickou ZČU v Plzni v roce 1998. Postgraduální studium zde ukončil v roce 2008 obhajobou práce „Proces uzavírání smluv“. Od roku 1998 se věnuje výuce občanského práva hmotného a procesního. Do roku 2011 na katedře soukromého práva a civilního procesu FPR ZČU, nyní na katedře občanského a pracovního práva FPR UPOL. Působí též jako lektor pro Justiční akademii ČR a Justiční akademii SR. Spolupracuje dlouhodobě na projektech Grantové agentury ČR i Agentury pro podporu výzkumu a vývoje SR.

Od roku 2000 je členem pracovních komisí Legislativní rady vlády pro soukromé právo. Jako člen Komise pro přípravu nového občanského zákoníku při Ministerstvu spravedlnosti se podílel na přípravě nového občanského zákoníku. Nyní je členem Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy.

Je autorem publikace Uzavírání smluv v civilním právu, spoluautorem komentářů občanského zákoníku a autorem či spoluautorem řady dalších odborných publikací a článků v oblasti soukromého práva.

Věnuje se právu i po praktické stránce. Je advokátem, rozhodcem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodcem zapsaným v seznamu Ministerstva spravedlnosti. Podílel se jako expert na řadě rozhodčích řízení.

 

Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup