Kontakt
Tato adresa je chráněna před spamboty, musíte povolit Javascript abyste ji viděli.
Jazyky:
český, anglický
Vzdělání:
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2010), titul Mgr.


Mgr. Kamila Kulhánková

Senior advokátka

Kamila Kulhánková se specializuje na oblast veřejného sektoru, zejména na oblast veřejných zakázek, koncesních řízení a dále na poradenství k projektům spolufinancovaným z operačních programů EU.

V oblasti veřejného sektoru, zejména veřejných zakázek a koncesí, se specializuje na poskytování komplexního právního poradenství v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek a koncesí (jak na straně zadavatelů, tak i dodavatelů), včetně poradenství při přípravě a organizaci zadávacích/koncesních řízení, účasti dodavatelů v těchto řízeních či zpracování analýz dané problematiky.

V oblasti operačních programů EU poskytuje poradenství jak poskytovatelům dotací při kontrole veřejných zakázek spolufinancovaných z operačních programů EU, tak příjemcům dotací v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek kofinancovaných z operačních programů EU. Dále se zaměřuje na zpracování odborných posudků k posouzení splnění podmínek pro spolufinancování projektů z operačních programů EU.

TRANSAKCE

 • poradenství zadavateli při organizaci několika veřejných zakázek v oblasti IT v souvislosti se zajištěním sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
 • poradenství sektorovému zadavateli (provozovateli železniční dopravy) při zadávání veřejné zakázky v oblasti IT formou jednacího řízení s uveřejněním s využitím dialogu
 • poradenství zadavateli (provozovateli elektroenergetické přenosové soustavy v CŘ) v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky v oblasti IT formou jednacího řízení s uveřejněním s využitím dialogu
 • poradenství zadavateli (ústřední orgán státní správy) při realizaci zadávacího řízení v oblasti IT
 • poradenství zadavateli (státní příspěvková organizace) při realizaci několika zadávacích řízení v rámci projektu na obnovu národní kulturní památky
 • poradenství několika zadavatelům (územní samosprávné celky) při realizaci zadávacích řízení na rekonstrukci a modernizaci úpraven vody
 • poradenství zadavateli (územní samosprávný celek) při realizaci zadávacího řízení na pořízení startovacích bytů
 • poradenství zadavateli (územní samosprávný celek) při organizaci zadávacího řízení na uzavření rámcové smlouvy a následných dílčích realizačních smluv na privatizaci bytového fondu
 • poradenství poskytovateli dotace v souvislosti s kontrolou více než 300 projektů spolufinancovaných z operačního programu EU v oblasti životního prostředí, včetně kontrol projektů na výstavbu vodohospodářské infrastruktury
 • poradenství poskytovateli dotace v souvislosti s kontrolou projektů týkajících se oblasti IT a spolufinancovaných z operačního programu EU
 • poradenství několika příjemcům dotací z fondů EU v souvislosti s odvody pro porušení rozpočtové kázně
 • poradenství příjemci dotace (člen nadnárodního koncernu) v souvislosti s realizací výběrových řízení na zakázky spolufinancované z operačního programu EU a směřující k výstavbě a vybavení high-tech opravárenského centra
   

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH

 • Česká advokátní komora
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup