Kontakt
Tato adresa je chráněna před spamboty, musíte povolit Javascript abyste ji viděli.
Jazyky:
slovenský, český, anglický
Vzdělání:
Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava (2010), titul Mgr.


Mgr. Ján Kapec

Senior advokát

Ján Kapec se zaměřuje na veřejné zakázky, obchodní právo a právo obchodních společností, občanské právo, právo nemovitostí a stavebnictví, soudní spory, rozhodčí řízení, správní soudnictví a správní právo.

V oblasti veřejných zakázek poskytoval právní poradenství klientům jak na straně veřejného zadavatele či zadavatele, tak na straně uchazečů nebo zájemců o veřejné zakázky.

V oblasti nemovitostí a stavebnictví se specializuje zejména na koupi, prodej a pronájem nemovitostí.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval jeden rok jako právní asistent ve významné advokátní kanceláři v Bratislavě se zaměřením zejména na civilní právo, obchodní právo, rodinné právo, právo obchodních společností, církevní restituce a směnečné a šekové právo.

Transakce

  • právní poradenství významné energetické společnosti týkající se její povinnosti postupovat při zadávání zakázek na dodávky výrobků, služeb nebo prací v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
  • komplexní právní poradenství významné stavební společnosti týkající se veřejných zakázek a použití revizních postupů ve veřejných zakázkách
  • právní poradenství mezinárodní společnosti při uplatňování revizních postupů ve veřejných zakázkách (tj. příprava námitek, odvolání, správní žaloby, zastupování klienta při ústních jednáních na Úřadu pro veřejné zakázky)
  • komplexní právní poradenství provozovateli nákupního centra týkající se komplexního provozu nákupního centra (tj. příprava smluv s nájemci, zastupování klienta při soudních jednáních, prodej nemovitostí apod.)
  • zastupování významné energetické společnosti v soudním řízení o poskytnutí náhrady za nucené omezení vlastnického práva
  • právní poradenství týkající se právního due diligence ohledně výstavby a provozování fotovoltaických elektráren na Slovensku
  • právní poradenství stavební společnosti týkající se vymáhání nezaplacených pohledávek vzniklých na základě několika smluv o dílo
  • právní poradenství farmaceutické společnosti týkající se uplatnění revizních postupů ve veřejných zakázkách na Slovensku
  • právní poradenství mezinárodní společnosti týkající se zastupovaní společnosti ve správních řízeních před státními orgány Slovenské republiky

Členství v profesních sdruženích

  • Slovenská advokátní komora
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup