Uskutečněné semináře

AKADEMIE HAVEL & PARTNERS

AKADEMIE HAVEL & PARTNERS vznikla s cílem nabízet vzdělávací akce v oblasti práva na nejvyšší úrovni.  Má k tomu všechny nezbytné předpoklady: špičkový tým všeobecně uznávaných odborníků a moderní výukové zázemí ve Florentinu.

Více...

Florentinum akademie

 

AKTUALITY


Rozhovor s Martinem Kopou, odborníkem na veřejné právo, profesní etiku právníků a právní vzdělávání

19. 11. 2018

S AKADEMIÍ HAVEL & PARTNERS spolupracuje od května 2018, kdy nastoupil do HAVEL & PARTNERS jako advokát se zaměřením na veřejné právo, ústavní právo, správní právo, přestupkové právo, správní a ústavní soudnictví a legislativu. V minulosti působil např. u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, u Nejvyššího správního soudu či Ústavního soudu. 

Proč se Martin Kopa rozhodl odejít do advokacie, jaký je jeho názor na českou justici a co by doporučil začínajícím talentovaným právníkům? Dozvíte se v rozhovoru pro magazín Právo21: https://pravo21.online/rozhovory/martin-kopa-snazim-se-ridit-tim-ze-kazdy-clovek-je-vic-nez-nejhorsi-vec-kterou-kdy-udelal

 

 

Filip Melzer se stal členem Legislativní rady vlády ČR

16. 11. 2018

Docent Filip Melzer, lektor AKADEMIE HAVEL & PARTNERS a přední český civilista, byl 15. 11. 2018 jmenován členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády České republiky.

Připojí se tak ke svým kolegům z AKADEMIE, docentům Petru Téglovu a Milanu Hulmákovi, kteří v komisi rovněž působí.   

Pod vedením lektorů AKADEMIE HAVEL & PARTNERS Filipa Melzera a Petra Tégla vyšel nejrozsáhlejší komentář k závazkům ze zákona

7. 11. 2018

Filip Melzer a Petr Tégl, působící jako Of Counsel HAVEL & PARTNERS a lektoři její vzdělávací AKADEMIE, jsou hlavní redaktoři velkého komentáře k novému občanskému zákoníku, jehož IX. svazek právě vydalo nakladatelství Leges. Ten je věnovaný závazkům z deliktů a jiných právních důvodů upravených v hlavě III a IV čtvrté části kodexu, v § 2894 – 3014. V českých podmínkách jde o dosud nejrozsáhlejší komentář k závazkům ze zákona. Kromě Filipa Melzera a Petra Tégla do něj přispěl i partner HAVEL & PARTNERS Jan Šturm, který je spoluautorem části týkající se nekalé soutěže.

Na sepsání devátého svazku komentáře se podílelo celkem 13 autorů působících na českých i slovenských právnických fakultách, ve významných právnických firmách i ve vrcholných orgánech justice a státní správy. „Výsledkem společné práce je analýza mimořádně významných institutů odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, soukromého soutěžního práva (zejména práva nekalé soutěže), bezdůvodného obohacení a nepřikázaného jednatelství, i dnes poněkud méně relevantního institutu upotřebení věci k prospěchu jiného,“ upřesňuje záběr aktuálně vydaného devátého svazku komentáře jeden z dvojice hlavních redaktorů – docent Filip Melzer.

„Naším cílem bylo poskytnout čtenáři oporu při řešení složitých případů, se kterými se při své praxi setkává. Proto jsme se v podstatné míře soustředili především na interpretační a aplikační problémy, které občanský zákoník přináší. Při jejich řešení jsme reflektovali dosavadní českou a československou judikaturu a literaturu. Kde to bylo vhodné a účelné, zohlednili jsme i závěry, k nimž dospěla právní dogmatika příbuzných právních řádů. Výsledkem tohoto koncepčního přístupu je v  českých podmínkách dosud nejrozsáhlejší zpracování závazků ze zákona,“ dodává druhý z dvojice hlavních redaktorů – docent Petr Tégl.

Jednotlivé svazky velkého komentáře vycházejí v nakladatelství Leges postupně. Do více než 7 000 stran textu zatím přispělo přes 50 předních českých a slovenských expertů, z nichž velká část se přímo podílela i na přípravě a vzniku nového civilního kodexu. Z HAVEL & PARTNERS a její vzdělávací AKADEMIE to kromě dvojice Filip Melzer a Petr Tégl byli především František Korbel a Renáta Šínová.    

DALŠÍ AKTUALITY >>

Přihlášení a cena

V záložce Vzdělávací akce naleznete seznam všech seminářů a u každého též jednoduchý přihlašovací formulář.

Základní cena každého semináře činí 3.500,- Kč bez DPH. V nabídce máme také zvýhodněné balíčky a klientské slevy. Pro více informací nás kontaktujte na emailu akademie@havelpartners.cz.

Semináře “na přání”

Dávate přednost seminářům “šitým na míru”, které odrážejí vaše individuání potřeby? Kontaktujte nás na emailu akademie@havelpartners.cz.

Expertizy a konzultace

Potřebujete nezávislé posouzení problému špičkovými akademiky nebo si chcete sjednat osobní konzultaci? Kontaktujte nás na emailu akademie@havelpartners.cz.

Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup